תקנון החברה

 

תקנון החברה

 

חברת פולו קוסמטיקס בע"מ  היבואנית הבלעדית של מוצרי מאניק פאניק בישראל.

צבעי מאניק פאניק קלאסיק הינם צבעים טבעיים על בסיס מים ללא אמוניה .

התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס לגברים ונשים כאחת.

בחירת הגוון היא על אחריות הקונה , כמו כן קבלת הגוון על שיער הקונה/משתמש.

במידה והקונה החליטה להבהיר את השיער לפני השימוש בצבע מאניק פאניק , פעולת ההבהרה והתוצאה היא על אחריות הקונה/משתמש.

 .

רכישה דרך האתר מבוצעת ע"י תשלום בכרטיסי אשראי בלבד . לא ניתן לבצע דרך האתר רכישות ללא חיוב כרטיס אשראי. ניתן לבצע רכישות טלפוניות ולתת פרטי כרטיס אשראי בטלפון במקום דרך האתר. מס` הטלפון במשרדי החברה

  077-5312757

 רשאי לרכוש באתר כל בגיר (אדם שמלאו לו 18 שנים), תושב ישראל, שלו כרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות האשראי הישראליות וכתובת למשלוח המוצר בגבולות ישראל.

מועד האספקה של מוצר אשר ישלח בדואר רשום יסופק בהתאם לשירות רשות הדואר ואין האתר מתחייב לזמני האספקה

 

מדיניות החזרה

ניתן להחזיר את המוצר תוך 14 יום בצירוף חשבונית קנייה רק אם לא נפתח המוצר שסגור הרמטית . ניתן להחליף בגוון אחר בלבד או לקבל זיכוי בשובר לקנייה בזמן אחר או החזר כספי מלא וביטול הזמנה. במידה ונשלח בדואר , הוצאות המשלוח והטיפול יחולו על הקונה ויקוזזו מסכום הקנייה.

 

.

יש לקרוא את כל הפרטים לפני ביצוע רכישה דרך האתר:

 אם אינך מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות  הפרטיות הכלולים בתקנון זה, כולם או מקצתם, עליך לחדול מלהשתמש באתר.
רכישה דרך האתר מהווה את הסכמתכם לתקנון שלנו על כל סעיפיו. במידה ואינכם מסכימים לתקנון, אל תבצעו הזמנוה

 

במקרה של תביעה וטענות כנגד החברה, תחום השיפוט בו ניתן יהיה להגיש את התביעה יהיה חיפה בלבד.


השימוש הנעשה במידע

העסקאות המבוצעות באתר משולמות באמצעות סליקה באתרים אובטחים המתמחים בכך ואינם בשליטת האתר. האתר אינו אוסף פרטי כרטיסי אשראי וככל פרטי אשראי יתקבלו באתר הרי שאלו מאובטחים בהתאם לדרישות החוק ולא יעשה בהם כל שמוש. 

"
כמו כן, האתר רשאי להשתמש ב"מידע אישי הנוגע למשתמש" אף אם לא נתקבלה הסכמתך במקרים הבאים: אם תפר את תנאי השימוש של האתר ו/או אם יופנה אל האתר צו שיפוטי המחייב אותו בגילוי של מידע אישי הנוגע לך ו/או בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בינך ובין האתר ו/או בכל מקרה בו האתר יידרש לעשות כן על פי דין ו/או לשם מניעה של פעולות חשודות או כאלו שאינן חוקיות, בין אם הן קשורות לאתר ובין אם לאו ו/או לגורם אחר במקרה בו הבעלות באתר תועבר לאותו גורם אחר ובלבד שאותו הגורם ממשיך להפעיל את האתר בהתאם לתקנון זה ו/או לשם הגנה על הזכויות, הנכסים, או בטחונם האישי של בעלי, מנהלי ומפעילי האתר ו/או גופים ו/או יחידים הקשורים בהם ו/או המשתמשים האחרים באתר.

האתר וצדדים שלישיים הקשורים עמו משתמשים ב"מידע שאינו אישי הנוגע למשתמש" הנאסף על מנת: לשפר ולהתאים את האתר, התכנים והשירותים המוצגים בו, לצרכיך והעדפותיך האישיות ו/או לצורך מטרות סטטיסטיות כדוגמת סטטיסטיקות משתמש כלליות, כולל מידע דמוגרפי
וגיאוגרפי ו/או לצורך איתור וטיפול בתקלות באתר ו/או לצורך בדיקת אפקטיביות השיווק ושיווק האתר בקרב מפרסמים ו/או לצורך מטרות חוקיות אחרות, כל עוד הזהות האישית שלך אינה נחשפת באמצעות שימוש שכזה.

אבטחת המידע

האתר משתמש באמצעים טכניים וארגוניים על מנת להבטיח כי לא תהיה חדירה בלתי מורשית למידע המצוי בו וכי לא יעשה בו שימוש ו/או שינוי ו/או שלא ייחשף. עם זאת, אין האתר יכול להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מורשים לא יצליחו למרות אמצעים אלו לפרוץ את האתר ולעשות שימוש במידע הטכני לצורך מטרות לא ראויות, לרבות שימוש במידע השמור על מנת לזהות אותך אישית. 

אתה מכיר בכך ומאשר בזאת כי מערכות המחשב והעברת המידע באמצעות רשת האינטרנט אינם בטוחים מיסודם, וכי אין הגנה המבטיחה שמידע שמאוחסן במחשבים או מועבר באמצעות האינטרנט יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית, שימוש, שינוי או חבלה על ידי אחרים.

 

 

החנות רשאית לשנות את הוראות תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

אלו יכנסו לתוקף מרגע פירסומם ויחולו על הקניות מאותו היום בו פורסמו